Święto

Długość: 60'

Po reformie oświaty w Polsce w 2017 roku temat patriotyzmu stał się jednym z istotnych elementów programu nauczania. Film stara się zbadać, jak nauczanie patriotyzmu wygląda w praktyce, obserwując przygotowania do obchodów Święta Niepodległości w specjalnej Szkole Zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Producent: Trafostacją Sztuki w Szczecinie. Koproducent Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film.

Projekcje