SeFF Mini – Szkolenie Dla Kadry Warsztatowej

Podczas tegorocznego SeFF MINI nowe umiejętności nabywali nie tylko młodzi widzowie naszego Festiwalu i ich opiekunowie. Również kadra projektowa odbyła trzydniowe szkolenie praktyczne, poszerzyła i usystematyzowała swą wiedzę, a także podniosła kompetencje w zakresie komunikacji oraz aktywnych form pracy z użytkownikiem kultury w każdym wieku. Zgłębiano tajniki przydatnych aplikacji komputerowych i możliwości ich wykorzystania. Dowiedziano się, jak korzystać z narzędzi do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji oraz jak wspomagać krytyczne myślenie, kreatywność i innowacyjność użytkowników. W czerwcowej edycji zapoznano się szczegółowo z możliwościami m.in. Zooma, Teamsa, Kahoota, Canvy. Poznano sposoby, w jakie technologie społeczeństwa informacyjnego mogą wspierać kreatywność i innowacyjność.

Działanie realizowano online.

     
     
     

     

 

Projekt współfinansowany z budżetu miasta Szczecin i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.