Ul Pazniak

Ul Pazniak urodził się w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w 1985 roku. W 2003 roku ukończył Liceum Plastyczne w Grodnie. Jest absolwentem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Państwowego im. Janka Kupały w Grodnie. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku. W 2016 roku na Wydziale Malarstwa i Nowych Media Akademii Sztuki w Szczecinie uzyskał tytuł magistra sztuki. W swojej praktyce artystycznej wykorzystuje takie media, jak: rzeźba, rysunek, performance i wideo.