Simon Welch 2016

Brytyjski filmowiec tworzący we Francji od 1994 roku. Po uzyskaniu stopnia licencjata sztuk pięknych na Liverpool Polytechnic rozpoczął naukę na Uniwersytecie w Strasburgu, gdzie zdobył tytuł magistra oraz doktora sztuk wizualnych. W tym okresie przestał malować i skupił się na instalacjach wykorzystujących projekcje wideo, co ostatecznie sprawiło, że zajął się jednokanałową produkcją wideo. Choć każdy z jego filmów znacznie różni się stylem (jak i pozorną treścią), łączą je podobne kwestie tematyczne. Jego filmy są regularnie prezentowane na międzynarodowych festiwalach filmu i wideo oraz na wystawach.

Capsule (2016)
Domain and Range (2015)
Prelude (2014)
Focus (2014)
Cast (2012)
Western (2009)
Euro Vision (2009)
Final Call (2007) 
Water Under The Bridge (2006)
Tamarins (2006)

Filmy