Radomir Majewski

Student trzeciego roku Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku film eksperymentalny. Do głównych obszarów jego badań należą takie pola, jak film immersyjny, wirtualna rzeczywistość i manipulacja fotograficzna. W swoich pracach eksperymentuje z formą wizualną oraz narracyjną, badając tym samym możliwości i granice jakie niosą ze sobą różne technologie.

Przeszłe wydarzenia

Filmy