Madli Lääne

Madli Lääne jest freelancerką: autorką filmów dokumentalnych z Estonii. Jej film dokumentalny „Ready! Steady! Go!” Został wybrany Najlepszym Estońskim Filmem Krótkometrażowym 2007. Obecnie Madli kręci swój pierwszy pełnometrażowy film dokumentalny o niesłyszących misjonarzach. Pracuje też jako montażystka filmów dokumentalnych i fabularnych. Ukończyła studia magisterskie na Baltic Film and Media School na Uniwersytecie w Tallinie, gdzie obecnie prowadzi zajęcia z montażu. Madli studiowała film dokumentalny na Kubie (EICTV) i montaż filmowy w Niemczech (IFS).

The Colours of Islands (2012)
Mile and Nale (2009)
Ready! Steady! Go! (2007)
Springtime Wonderband (2004)

Filmy