Krzysztof Kuźnicki 2016

Krzysztof Kuźnicki (urodzony w 1974 r.) w Szczecinie, samouk filmowy, specjalizuje się w filmach dokumentalnych oraz w tworzeniu klipów muzycznych. Założyciel Stowarzyszenia Kamera, realizator projektów z zakresu edukacji filmowej skierowanych do seniorów i młodzieży.

Mój pierwszy raz (2016)
Helenka (2015)
Czempion (2014)
Pionierka (2014)
Pan Ciasteczko (2014) 
Bawmy się razem (2014) 
Adieu (2014)
Szpinak  z wody (2013) 
Krótki film o zespole K (2012) 
Tu i teraz (2011)
Trening życia (2010)
Rękojmia (2007)
Poeta (2006)