Krzysztof Kuźnicki

Niezależny twórca filmowy, specjalizuje się w filmach dokumentalnych. Założyciel i prezes szczecińskiego Stowarzyszenia Kamera. Autor i realizator projektów z zakresu edukacji filmowej skierowanych do młodzieży i seniorów. Reżyser wielu filmów dokumentalnych, które prezentowane były na wielu festiwalach filmowych w Polsce i za granicą. Pomysłodawca idei festiwalu Senior Movie. W jego twórczości ważny jest element współtworzenia obrazu z bohaterem filmu. Wchodząc w relację z bohaterami filmów, pokazuję im różne równoległe światy i przez ten pryzmat ich osobowość.

Przeszłe wydarzenia

Filmy