Jacek Kamiński

Wiesław Jacek Kamiński urodził się w 1943 roku w Stryju. Niemal przez całe zawodowe życie związany był ze szczecińską telewizją. Obecnie, po przepracowaniu w TVP 46 lat, jest na emeryturze. Przeszedł wszystkie szczeble dziennikarskiego wtajemniczenia: od młodszego redaktora do komentatora, od szeregowego dziennikarza, poprzez kierownika redakcji „Kroniki”, Publicystyki i Reportażu, po redaktora naczelnego Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał także, współpracując z redakcjami warszawskimi TVP. Współtworzył dla Studia 2 i Studia 8. Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważa uruchomienie w TVP Szczecin samodzielnej, niezależnej od struktur warszawskich, anteny telewizyjnej o nazwie Kanał 7. W okresie największego rozkwitu Kanał 7 nadawał kilkanaście godzin programu własnego, tworzonego przez dziennikarzy szczecińskich, uzupełniając ofertę licencyjnymi programami rozrywkowymi, sportowymi i koncertami muzyki poważnej. W owym czasie jedynie Szczecin posiadał niezależną, samodzielną, pozbawioną warszawskiego nadzoru antenę telewizyjną, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem telewidzów.

Będąc dyrektorem TVP Szczecin, był inicjatorem budowy w naszym mieście nowoczesnej bazy telewizyjnej. To z jego inicjatywy powstał w Szczecinie ośrodek dysponujący dwoma studiami telewizyjnymi i nowoczesnym zapleczem technicznym. Jako dziennikarz Jacek Kamiński zajmował się przede wszystkim publicystyką studyjną, sporadycznie tylko podejmował się tworzenia form filmowych.

Filmy