Jacek Jekiel

Urodził się w 1957 roku. Dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, historyk i publicysta, samorządowiec, jeden z założycieli Północnej Izby Gospodarczej, w latach 2000-2001 wiceprezydent Miasta Szczecina, społecznik i działacz wielu organizacji pozarządowych, od 2010 wiceprezes Fundacji Bracia Mniejsi, niosącej pomoc bezdomnym zwierzętom.

Przeszłe wydarzenia

  • 09.10.2013, 18:00, Radio Szczecin, radioART