Damian Romaniak

Filmoznawca, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, animator kultury filmowej, krytyk filmowy, publicysta, wykładowca. Gospodarz cyklu „Kino Konesera” w szczecińskich multipleksach Helios, prowadził również Akademicki Klub Filmowy „Cyklino”; autor artykułów z zakresu filmu oraz literatury. Współredaktor i współautor naukowego tomu „Język, literatura i kultura – razem czy osobno?”. Współpracuje z kwartalnikiem literacko-kulturalnym „eleWator”, Onet.Film oraz portalem Horror Online. Obecnie jest współgospodarzem DKF-u Konfrontacje w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Przeszłe wydarzenia