Artur Staszczyk

Absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (doktorat na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu). Od 1997 r. pracuje jako asystent, a od 2006 r. jako adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką Unii Europejskiej, w tym polityką i problematyką współpracy transgranicznej.

Przeszłe wydarzenia