Andrzej Cichocki

Andrzej Cichocki jest nagradzanym reżyserem, operatorem obrazu, scenarzystą. Ukończył Szkołę Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego i Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików. Studiował też wokalistykę z aktorstwem. Obecnie doktorant Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego i w Warszawskiej Szkoły Filmowej. Pracował przy tworzeniu filmów „Die Vermessung der Welt” (reż. Detlev Buck), „Pewnego razu w listopadzie” (reż. A. Jakimowski), „Bitwa Warszawska 1920” (reż. J. Hoffman), serialach telewizyjnych i projektach komercyjnych. Reżyserował też w technologii VR. Niezmiennie eksploruje teorię sztuki współczesnej, filmu i fotografii. Autor muzyki i tekstów.

Przeszłe wydarzenia

Filmy