Aleksandr M. Vinogradov

Karelski reżyser filmowy urodzony na północy Rosji. W 2002 r. przeprowadził się do Moskwy, a w 2012 r. ukończył Moscow Film School. W 2013 r. rozpoczął studia magisterskie dla dokumentarzystów DocNomads. Po zakończeniu nauki poświęcił się artystycznej stronie filmu i rozpoczął studia magisterskie ze sztuk wizualnych na LUCA School of Arts. Poza studiami zajmował się tworzeniem i produkcją dwóch filmów fabularnych. Jego praca magisterska dotyczyła męskiej nagości w sztukach wizualnych oraz jej ewolucji we współczesnym społeczeństwie.

 

Filmografia

Music Time (2017)

Call Me Chaos (2016)

Listapad (2016)

Message to men (2017)

Filmography

Music Time (2017)

Call Me Chaos (2016)

Listapad (2016)

Message to men (2017)

Przeszłe wydarzenia

Filmy