Rafał Bryll

Film director and editor. Documentary filmmaker. Author of numerously awarded documentaries: “Wydarzenia Zielonogórskie 1960. Bitwa o dom katolicki” (2017), “Kresy” (2018), “Opowieść o Miłości” (2021). In 2019, he produced his feature debut “Pewnego razu w ogródkach działkowych.”

Past events

Films