Weeks of sand, months of ash, years of dust / Semanas de areia, meses de cinza, anos de pó

Długość: 20

Korzystając z formy osobistego, ale też zdystansowanego eseju, film przedstawia Macao – dawną portugalską kolonię, która w 1999 została oddana Chinom. Autorka filmu, która częściowo dorastała w Macao, na nowo odkrywa wyuczoną historię tego terytorium z portugalskiej perspektywy, adresując postimperialne formy zdezawuowanych wpływów politycznych, jak również postępującą demencję jej własnej matki.

Autorzy:

Projekcje